Tarieven

Tarieven voor zakelijke klanten

Het zakelijke gesprekstarief is gebaseerd op coaching in de praktijkruimte van Profcoaching jij & ik, en inclusief voorbereiding, diverse werkvormen* en coachinstrumenten en eventuele tussentijdse begeleiding via email en WhatsApp. Facturering van coaching vindt in haar geheel vooraf plaats (losse coachgesprekken uitgezonderd).

De tarieven voor zakelijke klanten luiden als volgt.

  • Kennismakingsgesprek (ongeveer 30 minuten): vrijblijvend en kosteloos
  • Coachsessie (ongeveer 90 minuten): 95,00 per uur (142,50 per sessie, excl. 21% BTW)
  • Beroepskeuze- en interesse-test: 375,00 (excl. 21% BTW)**
  • TMA Talentenanalyse: 425,00 (excl. 21% BTW)**
  • TMA Talentenanalyse en 90/180/360-graden-feedback (combi-pakket): 575,00 (excl. 21% BTW)**
  • TMA Talentenanalyse en Beroepskeuze- en interesse-test (combi-pakket): 575,00 (excl. 21% BTW)**

Veel werkgevers vergoeden deelname aan een coachtraject uit het opleidingsbudget. Ook zijn werkgevers bereid om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Bespreek van tevoren met je werkgever of deze je coachtraject vergoedt. Vergoedt je werkgever je coachtraject geheel of gedeeltelijk, dan zijn de tarieven voor zakelijke klanten van toepassing. Dat geldt ook indien je uitkeringsinstantie je coachtraject vergoedt of als je zzp-er of ondernemer bent. Ben je zzp-er of ondernemer, informeer dan bij je boekhouder of accountant naar de fiscale aftrekbaarheid van coaching als opleiding. Vergoeding door de rechterlijke organisatie wordt hieronder besproken.


Verhinderd? Je kunt je afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen.

 


Werk je voor de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie? Vraag vergoeding aan!

Coach Leonie Können is aangesloten bij de externe coachpool voor de rechterlijke organisatie (klik hier voor een impressie). Dit betekent dat een coachtraject bij Profcoaching jij & ik volledig vergoedbaar is. In beginsel is een coachtraject beschikbaar voor iedereen die werkt binnen de rechterlijke organisatie. De kosten van het traject worden betaald door het gerecht of parket waarvoor je werkt als aan de gestelde voorwaarden is voldaan. In de opleidingsfase ‘De verrijking’ kunnen rechters in opleiding bovendien credits inzetten voor een coachtraject. Neem hier contact op met SSR voor meer informatie over de voorwaarden voor vergoeding van je coachtraject bij Profcoaching jij & ik. 


Tarieven voor particulieren

  • Bij particuliere coaching gelden de hierboven vermelde tarieven inclusief BTW.

Facturering vindt in haar geheel vooraf plaats, losse coachgesprekken uitgezonderd. De coachgesprekken vinden in beginsel plaats in de praktijkruimte van Profcoaching jij & ik.


* Uitgezonderd de TMA Talentenanalyse en de Beroepskeuze- en interesse-test. Deze worden aangeboden in combinatie met coachsessies en afzonderlijk in rekening gebracht.

** De TMA Talentenanalyse, de 90/180/360-graden-feedback en de Beroepskeuze- en interesse-test worden aangeboden in combinatie met coachsessies, die afzonderlijk in rekening worden gebracht. Het aantal coachsessies wordt in overleg bepaald.