Tarieven

Tarieven voor particulieren

Het particuliere gesprekstarief is gebaseerd op coaching in de praktijkruimte van Profcoaching jij & ik, en inclusief voorbereiding, diverse werkvormen* en coachinstrumenten en eventuele tussentijdse begeleiding via email en WhatsApp. Facturering vindt vooraf plaats, losse coachgesprekken uitgezonderd.

De tarieven voor particulieren luiden als volgt.

  • Kennismakingsgesprek (30 minuten): vrijblijvend en kosteloos

  • Coachsessie (gesprek van 60 tot 90 minuten): 95,00 per uur (incl. 21% BTW)

  • Beroepskeuze- en interesse-test: 375,00 (incl. 21% BTW)**

  • TMA Talentenanalyse: 425,00 (incl. 21% BTW)**

  • TMA Talentenanalyse en Beroepskeuze- en interesse-test (combi-pakket): 575,00 (incl. 21% BTW)**

Veel werkgevers vergoeden deelname aan een coachtraject uit het opleidingsbudget. Ook zijn werkgevers bereid om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Je coachvraag dient dan een raakvlak te hebben met je werksituatie, loopbaan of functioneren. Dat is al gauw het geval, want het privédomein en werk beïnvloeden elkaar. Bespreek van tevoren met je werkgever of deze je coachtraject vergoedt. Vergoedt je werkgever je coachtraject geheel of gedeeltelijk, dan zijn de tarieven voor zakelijke klanten van toepassing (zie hieronder). Dat geldt ook indien je uitkeringsinstantie je coachtraject vergoedt of als je zzp-er of ondernemer bent. Vergoeding door de rechterlijke organisatie wordt hieronder besproken.

Ben je zzp-er of ondernemer, informeer dan bij je boekhouder of accountant naar de fiscale aftrekbaarheid van coaching als opleiding.


Verhinderd? Je kunt je afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen.


Tarieven voor zakelijke klanten

  • Zakelijke coaching geschiedt op basis van een uurtarief exclusief BTW.* Naar aanleiding van een aanvraag zal een passend voorstel worden gedaan.

Facturering vindt vooraf plaats, losse coachgesprekken uitgezonderd. De coachgesprekken vinden in beginsel plaats in de praktijkruimte van Profcoaching jij & ik. In overleg is coaching mogelijk op een andere overeengekomen locatie, bijvoorbeeld op het werk, mits de privacy is gegarandeerd.


Werk je voor de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie? Vraag vergoeding aan!

Coach Leonie Können is aangesloten bij de externe coachpool voor de rechterlijke organisatie (klik hier voor een impressie). Dit betekent dat een coachtraject bij Profcoaching jij & ik volledig vergoedbaar is. In beginsel is een coachtraject beschikbaar voor iedereen die werkt binnen de rechterlijke organisatie. De kosten van het traject worden betaald door het gerecht of parket waarvoor je werkt als aan de gestelde voorwaarden is voldaan. In de opleidingsfase ‘De verrijking’ kunnen rechters in opleiding bovendien credits inzetten voor een coachtraject. Neem hier contact op met SSR voor meer informatie over de voorwaarden voor vergoeding van je coachtraject bij Profcoaching jij & ik. 


* Uitgezonderd de TMA Talentenanalyse en de Beroepskeuze- en interesse-test. Deze worden aangeboden in combinatie met coachsessies en afzonderlijk in rekening gebracht.

** De TMA Talentenanalyse en de Beroepskeuze- en interesse-test worden aangeboden in combinatie met coachsessies, die afzonderlijk in rekening worden gebracht. Het aantal coachsessies wordt in overleg bepaald.