Contact

e-Coaching

Coaching vindt in beginsel plaats in de praktijkruimte, maar zal digitaal plaatsvinden als dit nodig is vanwege het coronavirus.

Profcoaching jij & ik

Mr. Leonie Können

Grimaldihof 17
3329 BA Dordrecht

Je kunt een mail sturen via het onderstaande contactformulier.

KvK-nummer 67855504
BTW-id NL001930923B92

Bezoek op afspraak. Parkeerruimte is aanwezig op eigen terrein.

Coaching vindt in beginsel plaats op maandag of woensdag tijdens kantooruren. De praktijk is gesloten gedurende schoolvakanties.

Contactformulier

Toestemming verwerking gegevens

Maak je gebruik van het contactformulier, dan is jouw instemming nodig met het ‘Privacybeleid (email)contact’ van Profcoaching jij & ik. Dit beleid houdt het volgende in.

Verwerking van je gegevens vindt enkel plaats ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Profcoaching jij & ik. Jouw gegevens worden gebruikt voor het leggen van contact, informatie-uitwisseling, het maken van eventuele afspraken en administratie. Ze worden niet aan derden verstrekt en niet gebruikt voor andersoortige doeleinden. De gegevens worden ten hoogste een half jaar bewaard. Binnen deze termijn worden ze gewist of anderszins definitief verwijderd. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om te vragen om inzage en rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van de verwerking en wissing, om bezwaar te maken, en om je toestemming tot gegevensverwerking in te trekken. De uitoefening van deze rechten doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van je gegevens.

Het ‘Privacybeleid (email)contact’ is van toepassing op al het (email)contact met Profcoaching jij & ik tot aan het moment van de intake (kennismakingsgesprek). Vanaf de intake en tijdens de coaching is het Privacybeleid Intake en coaching van toepassing. Dit beleid kan je te allen tijde opvragen bij Profcoaching jij & ik.

Powered by BreezingForms