Tien misverstanden over coaching. Deel 2.

Je leest het tweede deel van het blog Tien misverstanden over coaching.

6. Aan vier à vijf coachsessies heb je genoeg; meer is geldklopperij.

Een professionele coach is transparant in het aantal sessies dat nodig is. De klant is geen melkkoe, maar een gelijkwaardige gesprekspartner, die zo snel mogelijk weer zelfstandig aan het roer gaat staan. Hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je coachvraag – en je inzet, natuurlijk. Bij een overzichtelijke en afgebakende coachvraag kan het inderdaad vlot gaan, en heb je aan enkele sessies voldoende. Maar meestal loop je niet voor niets al een tijdje rond met je coachvraag, en ligt het niet zo eenvoudig. Sommige coaches bieden standaard korte (en dus goedkope) trajecten aan. Dit is vooral bedoeld om klanten te lokken, en niet altijd in jouw belang.

Een coachtraject heeft op de lange termijn alleen maar zin als het goed in elkaar zit. Bij een dieper gewortelde of complexe coachvraag zal eerst tijd ingeruimd moeten worden voor grondig zelfonderzoek, voordat wordt overgegaan tot een actieplan. Dat vraagt doorgaans zes tot acht sessies. Is het traject te kort in verhouding tot de coachvraag, dan wordt op één van deze onderdelen (of beide) beknibbeld. Beknibbelt de coach op het zelfonderzoek, dan loop je kans dat je keuzes en acties na afloop van de coaching niet bij je blijken te passen; je bent weer terug bij af. Beknibbelt de coach op het in actie komen, dan is de kans groot dat je blijft steken in goede voornemens.

7. Bij mijn coach kan ik terecht voor goed advies.

Het lijkt zo fijn: achterover leunen en de oplossing in de schoot geworpen krijgen. De ‘gouden oplossing’ bestaat echter niet, een magische succesformule evenmin. Wat voor de één werkt, is voor de ander een gruwel of onhaalbaar. Advisering is daarom geen antwoord op je coachvraag. De reden is simpel: de oplossing moet bij jou passen, anders heb je er op de lange termijn niets aan. Oplossingen zijn duurzaam wanneer ze uit jezelf komen. Je coach zal gesprekken met je voeren en instrumenten aanreiken zodat jij kunt ontdekken wat je wilt en nodig hebt. Aansturing en opgedrongen meningen zouden je zelfredzaamheid alleen maar in de weg staan.

8. Coaching is overbodig als je goede vrienden hebt.

Contact met een goede vriend (of liefdevol familielid) is goud waard. Toch is het heel gewoon dat je weleens behoefte hebt aan een professionele derde om je gedachten mee te delen. Vrienden zijn niet belangeloos: ze willen de relatie met jou niet op het spel zetten. Dat maakt dat vrienden je minder zullen confronteren of een spiegel voorhouden. Juist omdat een coach een buitenstaander is, confronteert je coach jou wel. Bijvoorbeeld met je valkuilen, het effect van je gedrag op jou en anderen, of de gevolgen van belemmerende overtuigingen. De waarneming van je coach is niet gekleurd door vriendschappelijke gevoelens en privéopvattingen over jou, en daardoor verhelderend. Daarnaast beschikt de professionele coach over technieken die jou uitdagen om buiten je comfortzone te treden, en af te rekenen met weerstand in jezelf die jouw coachdoel in de weg staat. In deze opzichten overstijgt coaching de mogelijkheden die vriendschap gemiddeld genomen te bieden heeft.

9. Coaching heeft maar heel kort effect; na een tijdje val je toch weer terug in je oude patroon.

Dit is een veelgehoorde klacht. Je ziet het ook na trainingen wel gebeuren: eerst ga je nog vol goede moed aan de slag, maar na enkele maanden is alles terug bij het oude. Een goede coach stort zich niet meteen op het probleem en de mogelijke oplossingen. Zo’n aanpak lijkt geld te besparen – je bent een stuk eerder klaar – maar is in werkelijkheid zinloos, en dus weggegooid geld. Veelal is het essentieel dat je eerst met je coach werkt aan zelfinzicht. Ben je je bewust van je kwaliteiten, valkuilen, talenten en belemmeringen, dan leg je een prachtig fundament voor de beslissingen die je daarna gaat nemen. Die beslissingen passen dan namelijk echt bij jou. Ze gaan dus langer mee. Bij een doorwrocht coachtraject kom je vervolgens daadwerkelijk in actie; door het dóen maak je je de veranderingen eigen. Je creëert nieuwe gewoonten, zodat ze beklijven na afloop van de coaching.

10. Coaching is relaxt.

Coaching is niet zelden een intensief proces, waarin je je open stelt, je gedachten, gevoelens en behoeften onder de loep neemt, en daadwerkelijk aan de slag gaat met je nieuwe inzichten. Bij tijd en wijle is dat hard werken. Vooral krachtige overtuigingen die je al lange tijd bij je draagt, kunnen je hardnekkig van je coachdoel afhouden. Gelukkig staat daar een heleboel positiviteit tegenover. Het geeft voldoening te ontdekken wie je bent, wat je wilt en kunt, en welke koers je gaat varen. Durf je de confrontatie aan en maak je werk van je coachtraject, dan is de beloning groot: je (her-)pakt de regie over je eigen leven of loopbaan.

Copyright Leonie Können, 14/7/2017, Profcoaching jij & ik